www.monifactor.com

monifactor

1992 den günümüze pazarlama ve marka iletişimi konusunda yaratıcı çözümler bulur. Moni, alternatif anlayışları kendi potasında eritir. 360° pazarlama anlayışı ile tüm ihtiyaçlarınızı, tek çatı altında planlar ve çoklu platformlarda hayata geçirir. Geleneksel ve online pazarlardaki sözleşmeli güçlü, sektörlerinde lider partnerleri ile ürünlerinizi son tüketiciye güvenle ulaştırır. Görevimiz yarın duyacağınız ihtiyacı, bugünden bilmektir. Yaratıcılık, dinamizm, ve yenilikler; başarımızın anahtarlarıdır. Moni ekibi, önümüzdeki yıllarda insan ve makinaları bekleyen zorlukları şimdiden bilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor, bu ihtiyaçları karşılamak için çözümler geliştiriyoruz.

Monifactor ile tedarik zincirinin temel fonksiyonları?

Monifactor tedarik zinciri yönetiminde, zincirin her bir halkası olarak kabul edilen bütünleşmiş fonksiyonları izler. Sözkonusu zincirde ürünlerin, tedarikçiden tüketiciye kadar ulaşmasında bir dizi fonksiyon görevler, altı temel hedef doğrultusunda yerine getirilmektedir.
• Talep ve sipariş yönetimi
• Satın alma
• Planlama
• Üretim
• Envanter (Stok) yönetimi
• Depo yönetimi • Sevkiyat (Taşıma)
Tedarik zinciri sayesinde teslimat performansınızı iyileştirebilir, envanterinizin azaltılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında sipariş karşılama oranı yükselmiş olur. Monifactor'ün izlediği tedarik zinciri ile talep tahminlerinin doğrulunu artırır ve tedarik çevrim süresini kısaltır, lojistik masaraflarını azaltır. Bu sayede verimlilik ve kapasite artışı da sağlanmış olur. Genel olarak baktığımızda ise hem müşteri memnuniyetinin arttığını hem de toplam maliyetin azaldığını görmek mümkün olmaktadır. Tüm bu verilere baktığımızda dahi tedarik zincirinin e-ticaret açısından ne kadar önemli olduğunu görmek mümkün olmaktadır.

Monifactor KOSGEB destekleri için iletişim ortağınız.

KOBİ´lerin finansmana erişiminde, proje, inovasyon ve Ar-Ge kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan KOSGEB, bu destekleri çeşitli kriterleri dikkate alarak sağlamaktadır. Hızla gelişen e-ticaret uygulamalarının, KOBİ´lere büyük fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Öyle ki bu uygulamalardan uzak duran, yazılım, Internet gibi teknolojiler yerine, geleneksel ticarete devam etmeyi tercih eden işletmelerin pazardan tamamen silinmesi kuvvetli ihtimal olarak görülüyor. Bu nedenle ülke olarak bu geçiş dönemini hem iyi değerlendirmemiz hem de tüm KOBİ´lere ve onlara teknoloji desteği sağlayan tedarikçi firmalara destek verilmesi büyük önem taşıyor. KOSGEB, bu gereksinimden yola çıkarak e-ticaret konusunda KOBİ´lere tedarikçi olarak hizmet vermek isteyen işletmeleri desteklemeyi ve bu desteği belli kriterlere bağlayan kararlarını açıkladı. Bu kararda destekler iki ayrı tedarikçi ve bunlara bağlı kriterlere dayanıyor. Söz konusu kriterlerin bir kısmı çeşitli mecralarda varolmayı gerektiriyor. Monifactor oluşacak ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızda.